Senzori

Senzori predstavljaju uređaje koji otkrivaju trenutne promene u okruženju i na osnovu tih informacija zadaju komande odgovarajućim kontrolerima u sistemu Pametna kućaTM kako bi bila pokrenuta željena akcija. 

Oni imaju široku primenu u svakodnevnom životu i sve češće se koriste kako u stambenim objektima tako i u poslovnim zgradama. Najviše se koriste za upravljanje rasvetom, merenje temperature kao i za alarmni sistem. Svaki HDL senzor je multifunkcionalan odnosno ima mogućnost da obavlja više funkcija istovremeno.

Saznaj više