Scenario

Najatraktivnija funkcija sistema kućne automatike Pametna Kuća™ su programski scenarii, takozvani makroi. Makroi su programski scenarii u kojima se u jednu sekvencu vezuje više događaja koji se aktiviraju jednim pritiskom tastera i izvršavaju se jedan za drugim po željenom redosledu.

Jedna od najvažnijih funkcija sistema Pametna Kuća™ koja nam omogućava da se jednim pritiskom tastera objekat brzo i jednostavno „prilagodi“ trenutnoj aktivnosti, različitim navikama, trenutnim raspoloženjima i specifičnom životnom stilu svakog stanara ili porodice koja koristi sistem. 

Elementi našeg sistema, kao što su paneli, moduli i senzori, omogućavaju pokretanje različitih tipova scenaria odnosno makroa:

1. “Odlazak od kuće” – Pritiskom na odgovarajući taster na zidnom multifunkcionalnom panelu, telefonu, tabletu ili PC-u, pokreće se niz događaja sa ciljem da se osećate sigurnim dok niste u kući. Isključuju se sva svetla, spuštaju se roletne, isključuju se elektronski uređaji, aktivira se alarm dok se grejanje prilagođava radu u dnevnom režimu sa unapred definisanom trajektorijom temperature.

2. “Dolazak kući” – Alarm se deaktivira, ukjučuje se grejanje da bi se postigla željena temperatura, uključuje se bojler i ostali isključeni uređaji, uključuje se rasveta dobrodošlice, podižu se roletne i pušta se vaša omiljena pesma.

3. “Kućni bioskop” – Sva glavna svetla u prostoriji se isključuju, rasveta kod televizora se dimuje, spušta se projektor i dnevna soba je spremna za gledanje filma.

4. “Večera” – U dnevnoj sobi televizor i svetla se isključuju a svetlo u trpezariji se dimuje na 60% i u pozadini se reprodukuje lagana muzika.

5. “Simulacija prisustva” - Cilj ovog scenaria je da simulira prisustvo u kući dok niste u njoj i da se na taj način spreči potencijalno razbojništvo. Roletne se spuštaju po unapred definisanom vremenu a televizor i rasveta se uključuje i isključuje u nekim delovima stambenog prostora.

Ovo postižemo preprogramiranjem makroa na osnovu razgovora sa korisnikom, a inicijalno setovanje se može kasnije lako prilagođavati i menjati u skladu sa potrebama. Ova funkcija „prilagođavanja“ uz funkcije sigurnosti i energetskih ušteda, daje pun smisao nazivu koncepta i sistema PAMETNA KUĆA™.

U praksi su najčešći i uobičajeni programski scenarii za dolazak kući ili odlazak od kuće, gledanje kućnog bioskopa, romantičnu večeru, jutarnje ustajanje iz kreveta i večernji odlazak na spavanje, dok su ostali makroi potpuno specifični i različiti za svakog korisnika.