Čitač RF kartica US sa 3 indikacije

Čitač RF kartica US sa 3 indikacije služi za davanje informacija o kontroli energije i informacija o hotelskoj sobi za goste. Ugrađen je čitač MIFARE RF kartica. Postoji više vrsta kartica koje ovaj panel može da prepozna: kartica za goste, servisna kartica, kartica za spremačice itd. Dostupan je u dve boje: crna i bela