LCD Termostat osetljiv na dodir

LCD termostat osetljiv na dodir dizajniran je za kontrolu klima uređaja. Prikazivanje trenutne temperature u unutrašnjosti i statusa klima uređaja preko LCD ekrana, panel može u bilo kom trenutku prikazati unutrašnju temperaturu i uporediti sa zadatom temperaturom i shodno tome automatski podesiti status klima uređaja. Ovaj panel je dostupan u dve boje, u beloj i crnoj.