Napajanje za Tile panel

Napajanje za Tile panel se koristi za napajanje svih Tile panela i pruža radni napon i komunikacijske signale panelu.