Napajanje za US panel

Napajanje za US panele pruža jednosmernu struju, komunicira sa prekidačem panela i podržava različite US tipove panela.