Hotel New City

Grand Hotel Niš se nalazi u samom centru Niša. Hotel je visokog kvaliteta sa 4 zvezdice i sadrži 120 soba i apartmana, dve velike sale za konferencije, SPA i fitnes centar, najsavremenije opremljenu kuhinju i restoran. Izgradjen je po najvišim svetskim tehnološkim i ekološkim standardima.

Pored ovako opremljenog hotela uradjen je i sistem za upravljanje hotelskim sobama koji obuhvata pametne panele i softver.

Ispred hotelske sobe nalazi se inteligentni hotelski panel sa čitačem RF ID kartica koji služi za otvaranje ulaznih vrata. Panel ima 3 indikacije sa hotelskom signalizacijom (DND - do not disturb, pick up the laundry i clean the room) koje svetle kada gost pritisne jednu od njih na panelu koji se nalazi unutar sobe. Pored ovih osnovnih funkcija na panelu se nalazi i broj sobe sa pozadinskim osvetljenjem. U sobi pored vrata stoji držač RF ID kartica sa funkcijom pokretanja scenarija i isključenja napajanja sa vremenskim zatezanjem.

Takođe, postoji i jedan centralni panel sa LCD ekranom za upravijanje fan coil-om, detekcijom otvorenosti prozora i upravijanje hotelskom signalizacijom a u kupatilu se nalazi SOS potezni taster koji automatski šalje notifikaciju recepciji putem softvera u kojoj sobi se desila akcija. 

Kako bi sve ovo funkcionisalo zajedno i objedinilo sve integrisane uređaje, ugrađen je hotel menadžment softver sa OPC serverom za komunikaciju sa FIDELIO softverom.