Muzička škola

Nova muzička škola u Novom Sadu koje se prostire na 4 500 kvadratnih metara  ima najsavremeniji prostor prilagođen potrebama učenika. Objekat sa sastoji od četiri nivoa, ima veliko košarkaško igralište u dvorištu kao i koncertnu dvoranu sa 428 mesta. Kako bi se sveli troškovi na minimum i kako bi se racionalnije koristila električna energija, automatizovali su rasvetu u celoj zgradi.

Ugrađeno je 496 senzora pokreta koji služe za uključivanje rasvete ukoliko detektuju pokret. Logika koja osmišljena u cilju zadovoljavanja zahteva korisnika zasniva se na detekciji pokreta, regulaciji nivoa osvetljenja pri izabranom režimu rada. Kada senzor otkrije kretanje u mračnoj prostoriji, osvetljenje će se uključiti na nivo koji je prethodno definisan radnim režimom. Ukoliko senzor ne prepozna kretanje 15 minuta od trenutka uključivanja rasvete, intezitet osvteljenja se postepeno smanjuje a potom se i potpuno isključuje.