Stambeno-poslovni objekat Ex ing Home 65

Ex ing Home 65 je stambena i poslovna zgrada koja se nalazi u Beogradu, a površina se prostire na 11 500 metara. Podeljena je u dve luksuzne stambene jedinice - lamela 1 i lamela 2 sa 149 apartmana. Investitor kompanije Ex ing Home 65, koja je lider na srpskom tržištu, uvek teži izgradnji objekata najatraktivnijeg dizajna i najboljeg kvaliteta gradnje. Kako bi održao dobru tradiciju i olakšao život stanarima, odlučio je da integriše sistem Pametna kuća™ u zgradu. Na osnovu njegovog zahteva napravili smo osnovni paket koji se savršeno uklapa u sve stambene jedinice sa mogučnošću proširenja na zahtev stanara. Paket podrazumeva kontrolu sledećeg:

Jedan ventil za vodu koji omogućava aktiviranje scenarija dužeg odlaska iz stana kako bi se isključio dotok vode, čime se smanjuje mogućnost nesreća prouzrokovanih curenjem vode u stanovima; 

Jedan kontaktor bojlera koji omogućava vremenskom programu optimizacije potrošnje električne energije u skladu sa jeftinom i skupom tarifom za električnu energiju; 

Jedna zone grejanja gde se željena temperatura u sobi podešava putem aplikacije ili korišćenjem DLP pametnog panela moderne serije, čime se ostvaruje ušteda energije. Fleksibilnost u korištenju ove funkcije sistema pametnih kuća pruža raspored ili scenario koji postavljanjem željene putanje temperature može kombinovati svakodnevne navike domaćinstva sa potrebom za energijom za zagrevanje stana; 

Jedna grupa utičnica gde se pomoću unapred definisanog programa ili odlaska iz kuće može postaviti krugovi utičnice u stanje bez napona tako da domaćinstvo više neće morati da brine o zaboravljanjim uključenim potrošačima;

Prekidač za rasvetu gde se svo osvetljenje isključuje pomoću aplikacije Magiesta ili aktiviranjem scenaria odlaska od kuće. Po povratku vlasnika u stan, scenario dobrodošlice se može pokrenuti i time uključiti svu rasvetu.

Jedinstveni split sistem klimatizacije koji podrazumeva 3 programirana načina rada (brzo i sporo grejanje, brzo i sporo hlađenje, kao i isključivanje) kako bi klijenti lakše zagrejali ili hladili stan čak i kada nisu kod kuće; 

MP3 datoteke audio izvora i internet radio omogućavaju korisnicima da prilagode ambijent apartmana u skladu sa postojećim audio sistemom i dodatno ga prilagode potrebama raspoloženja klijenta aktiviranjem scenaria;

Kontrola svih roletni što znači da vremenski uslovi i scenarii rada mogu omogućiti automatsko podizanje i spuštanje roletni kako bi se stanari zaštitili od sunčeve toplote tokom dana u određeno vreme ili osigurali privatnost u sumrak;

Viber notifikacija koje će se pojaviti kada senzor detektira kretanje nakon pokretanja scenariaa napuštanja kuće, kada se ne očekuje aktivnost u životnom prostoru.