Klimatizacija

Automatsko upravljanje klimatizacionim i sistemima ventilacije je jedan od najvećih generatora ušteda u sistemu Pametna Kuća™.

U standardnoj funkcionalnosti sistema Pametna Kuća™, klimatizacionim i ventilacionim sistemima upravljamo najčešće lokalno sa panela ili telefonom u režimu uključi/isključi u zavisnosti od tipa sistema i tehničkih ograničenja.

Do sada smo uspešno upravljali:

- "Split" klima sistemima

- Fancoil sistemima

- Centalizovanim klima sistemima

- Klima sistemima sa klimatizacionim komorama

Bez obzira koji sistem hlađenja koristite, možete ih povezati u jedan sistem, integrisati različitu opremu, različite zahteve i automatizovati u jedinstvenu celinu. 

Najčešće se uz opcije trenutnog aktiviranja telefonom, preko interneta ili preko touch screen-a, koristi opcija preprogramiranja automatskog režima rada u vremenskom periodu kada je povoljnija tarifa.

Preko multifunkcionalnih panela ili aplikacije Magiesta moguće je upravljati svakim fan coilom ili klima uređajem posebno kao i programirati da se uključuje ili isključuje u određenom vremenskom periodu.