Podno grejanje

Pametna kuća™ omogućava uspostavljanje automatske logike koja će voditi računa o izboru optimalnog izvora toplote, prema spoljnoj temperaturi i uslovima korišćenja objekta. Grejanje može biti bazirano na upotrebi više različitih energenata (gas, struja, toplotna pumpa, solar, itd.).

Moguće je nezavisno upravljanje temperaturom u svakoj prostoriji u različitim vremenskim intervalima u toku dana. Za svaku zonu se može defiisati posebno grejanje i time ostvariti ušteda i do 30%.

Takođe, moguća je kontrola grejanja i podešavanje temperature i kada niste u kući preko aplikacije Magiesta. Par sati pred dolazak možete ukjučiti grejanja kako bi se kuća zagrejala i spremila vam topao i ugodan ambijent.

Moguće je nezavisno upravljanje temperaturom u svakoj prostoriji u različitim vremenskim intervalima u toku dana. Tokom zime, dok su deca na zimovanju, moguće je podesiti temperaturu u njihovim sobama na minimum, dok je temperatura u ostalim prostorijama objekta optimalna. U zadato vreme sistem automatski uključuje grejanje i u njihovim sobama kako bi temperatura dostigla optimalnu vrednost pri njihovom povratku. Za svaku zonu se može defiisati posebno grejanje što ostvaruje veliku uštedu energije (možete isključiti grejanje u delu kuće u kom ne provodite puno vremena, i ostaviti da se greju samo prostorije koje se stalno koriste).

Takođe, postoji mogućnost automatskog grejanja, odnosno, mogućnost programiranja unapred željene temperature. I ne samo to. Ukoliko ste neko vreme odsutni od kuće isključićete grejanje, a pri povratku kući, putem aplikacije Magiesta, možete da spremite kuću za dolazak uključujući grejanje. Procenjene uštede u potrošnji električne energije koje se u "režimu štednje" ostvaruju su oko 50% na hlađenju u letnoj sezoni, u zavisnosti od vremenskih prilika i koeficijenta termičke izolacije objekta.

Bez obzira na to koji sistem za grejanje imate realizovan u vašem stanu ili kući, automatizacija po sistemu Pametna Kuća™ omogućava jednostavno integrisanje različite opreme i različitih zahteva korisnika i njihovo kombinovanje u jedinstvenu celinu.